Přeskočit na obsah

Co Vám můžeme nabídnout...

Projektová činnost ve výstavbě a službách architekta

» investiční činnost přípravou projektů ve fázi investiční záměr
» zpracování projektů ve fázi DUR, DSP, DPS
» zajišťování výkonu investorské inženýrské činnosti
» zajištění služeb souvisejících s předáním staveniště, kontrola průběhu výstavby a přípravy ke kolaudačnímu souhlasu
» zajištění výkonu technického dozoru investora v zastoupení objednatele
» součinnost při uvádění do provozu

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
» organizace výběrových řízení na zhotovitele stavební a technologické části stavby podle vydaných stavebních povolení
» vyhotovení tendrové dokumentace
» zajištění distribuce vybraným zhotovitelům pro vypracování cenové nabídky
» sběr a vyhodnocení cenových nabídek
» příprava právních vztahů k budoucí výstavbě (smlouva o dílo)
Technická podpora v realitní činnosti
» zprostředkování prodeje nemovitostí
» poradenská činnost související s prodejem a nákupem nemovitostí
» poradenská činnost (přítomnost architekta, technika, specialisty na stavební právo)
» zprostředkování právních služeb při uzavírání smluvních vztahů
» součinnost při vkladu do katastru nemovitostí
» spolupracujeme s realitní kanceláří Re/Max Harmony – www.remaxharmony.cz
Provádění staveb, jejich změny a odstraňování
» výstavba na klíč vybraným zhotovitelem (formou outsourcingu)
» zajištění předání staveniště
» organizování pravidelných kontrolních dnů
» příprava k přejímacímu řízení
» organizace kontrolní prohlídky staveb dle požadavků úřadů
» příprava a organizace uvedení do provozu na základě vydaných kolaudačních souhlasů
Poradenská činnost ve výstavbě
» Zastupujeme svého klienta tak, aby nemohl být poškozen z důvodu neznalosti procesních kroků.
» Máme zkušenosti v práci s realitními projekty ale i jako projektoví manažéři se zkušenostmi v segmentu řízení projektů, realizace staveb a jednání s úřady státní správy a samosprávy. Jsme tedy schopni předejít mnoha nepříjemnostem a svého klienta před nimi ochránit.
Projektové řízení staveb 

» Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektového řízení staveb.
» Dohlédneme na rozplánování a realizaci stavebních projektů, u kterých se dohlíží na stanovené parametry – cíle, náklady a termíny. Pokud totiž rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost nebo rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je potřeba jej efektivně řídit.

Ekonomické poradenství 
» finanční, ekonomické poradenství při zakládání společnosti pro developerské projekty
» znalecké posudky
» posouzení návratnosti předmětného podnikatelského záměru
» vazba na investiční náklady, odborné odhady IN
Technická pomoc 
» při výběru společnosti s vedením účetních prací, vedení účetnictví, externí účetnictví
» mzdový outsourcing
» daně, audit, finanční poradenství… spolupráce s firmou E – Consulting Czech s.r.o.
Právní servis, překlady a tlumočení
» komplexní právní služby – spolupráce s advokátní kanceláří Hruška & Co.
» překlady a tlumočení odborných i běžných textů do/z němčiny, angličtiny atd…