Přeskočit na obsah

Na čem pracujeme...

Agel Tower,
Praha 5 – Košíře

Projekt je situován v nárožní poloze
mezi ulicemi Plzeňská a Vrchlického.
V 1. NP se nacházejí obchody a služby,
2.-8. NP kanceláře a 1.-3. PP garáže.
Realizace projektu započala v lednu 2020 a dokončena byla v září 2022 – viz realizace.

Polyfunkční objekt Bělehradská, Praha 2
Jedná se o moderní kancelářskou budovu, která je situována na rozhraní Vinohrad a Nuslí.
Stavba bude členěna na 2 etapy. V první fázi bude vybudována nejvýchodnější lichoběžníková hmota (1/3 stavby). Ve druhé fázi dojde k celkové rekonstrukci čerpací stanice a dostavbě zbylé části objektu.
Polyfunkční soubor
Průběžná – Dolínecká
Polyfunkční soubor mezi ulicemi Průběžná
a Přetlucká a vlakovým nádražím Praha Strašnice.
Návrh počítá s revitalizací zanedbané průmyslové zóny, kterou transformuje v obchodně – administrativní centrum s hotelem a 35 bytovými jednotkami.
Polyfunkční dům
Na Kopečku, Praha 8
Polyfunkční dům se skládá ze dvou částí, přední části u přilehlých ulic Na Kopečku a Pod Plynojemem, a druhé ve vnitrobloku.
V podzemí projektu se nachází garáže, v přízemí obchody a služby.
Od 2. nadzemního podlaží jsou navržené byty.
Bytové domy a parking
Mydlářka – Praha 6

Projekt dvou obytných domů v prolukách
mezi vícepodlažními obytnými domy
v ulici Mydlářka v Praze 6.
Fasády domů jsou ztvárněny pomocí dřevěných žaluzií.
První etapa projektu byla realizována
v roce 2018 – viz realizace.

Mateřská školka
Mydlářka – Praha 6
Projekt mateřské školky je nedílnou
součástí plánovaných úprav vnitrobloku mezi ulicemi Mydlářka, Šárecká a Na Vlčovce.
Stavba je navržena jako nízkoenergetická,
se solárními kolektory na střeše.
Venkovní hřiště školky je umístěno ve vnitrobloku.
Polyfunkční objekt Jarov,
Praha 3
Objekt navazuje na obchodní komplex
Auto Jarov.
Obsahuje obchodní, kancelářské a bytové prostory a v suterénu parkování.
Bylo vytvořeno několik variant studie
tohoto projektu.
Polyfunkční dům
Argentinská
Objekt je umístěný při Argentinské ulici v Praze 7, před výjezdem z mostu Barikádníků.
V nepravidelně krystalickém tvaru pojímá
kancelářské a obchodní prostory.
Polyfunkční dům
Argentinská II.
Objekt je navržen na trojúhelníkové
parcele při jižním konci ulice Argentinské
na místě současné čerpací stanice.
Kromě administrativně-obchodní funkce
se počítá i s možností zachování provozu čerpací stanice.
Bytový dům Ostrava
Novostavba bytového domu na nároží
ulic Biskupská a Kostelní v Ostravě.
V přízemí jsou také pronajímatelné obchodní plochy.
Rekreační středisko
Chocerady
Modernizace a rozšíření stávajícího
rekreačního areálu. Nově by měl sloužit
také jako školicí středisko.
V první fázi navrhujeme novou klubovnu a venkovní altánek. V dalších fázích počítáme s modernizací ubytovací části a sportovišť.
Areál Průmyslová,
Praha 10
Polyfunkční areál byl postupně navržen v několika variantách. Nabízí rozčlenění na dvě části, vzájemně na sobě nezávislé.
Každá část se skládá z prostorů pro lehkou nerušící výrobu a skladování, v podobě etážové haly o 2 nadzemních podlažích a administrativního bloku o 5 podlažích.
Areál PEAL,
Praha 10 – Michle
Návrh haly pro skladování a distribuci s přidruženou administrativou, službami, restaurací, sportovně rekreační zelenou střechou a parkovištěm.
Konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet, konstrukčně s volnou fasádou, kterou lze modifikovat různě velkými otvory pro okna.
Na Radosti
Praha – Zličín
Cílem projektu je vytvořit novou smíšenou
městskou zástavbu s jasným obrysem
veřejného prostoru, s akcentem na pěší a cyklisty.
Projekt počítá s kombinací bytové
zástavby, obchodů, restaurací a služeb
a jeho součástí je také polyfunkční dům a hotel.
Smíchov Point
Praha 5
Projekt situuje novou administrativní
budovu na pozemek v Praze 5,
na křižovatku ulic Strakonická a Nádražní. Administrativní budova má 7 nadzemních podlaží. V přízemí by měly být mimo jiné recepce, lobby, showroom a kavárna.
Technicpark
Hostivař Praha
Návrh dostavby a rekonstrukce stávajícího areálu společnosti Technicpark a.s.
v Praze Hostivaři.
Nové jsou šestipodlažní administrativní budova, čtyřpodlažní přístavba stávající budovy a stavba tří nových hal.

Auto ESA Štěrboholy,
Praha

Projekt počítá s výstavbou nového zázemí jednoho z předních prodejců automobilů v České republice.
Jeho součástí jsou administrativní budovy se zázemím pro zaměstnance i zákazníky, prodejna, servis, parking a STK.

Rodinné domy Velká Skála
Praha 8

Lokalita Pusté vinice navazuje na Trojské svahy. Původní návrh zde počítal
s výstavbou dvou vil a následně byla
zpracována i varianta s více rodinnými
domy s menšími pozemky.
Domy Na Vinici
Praha 8
Hlavním cílem tohoto projektu pro soukromého klienta je obnovit vinici, která zde v minulosti existovala.
Projekt zahrnuje viniční dům – vinařství a dům se 4 byty pro rodinu klienta.
Čerpací stanice
pohonných hmot
Návrhy čerpacích stanic
pohonných hmot.